Det humanitære frimureri

Det humanitære frimureri

At blive optaget som broder i Cirkel-Ordenen, er som et kursus for livet, et kursus der ikke kan gennemføres på en uge, en måned eller et år. Derfor omtales en frimurer også som et søgende menneske, der søger at forstå meningen med livet, på godt og ondt.

Det frimureriske tankesæt er så omfattende, at læren ikke kan erhverves på én gang, men må læres skridt for skridt. Derfor er Cirkel-Ordenens Johannesloge opdelt i tre grader.

Som broder i Cirkel-Ordenen lærer du, at uden kærlighed, omsorg og barmhjertighed, spontanitet og impulsivitet, ydmyghed og hengivenhed, kommer vi ingen vegne i den kongelige kunst, en kunst som foreskriver os, at være klar i tanke, ord og handling, vi skal være stolte, åbne og ærlige, ikke mindst om egne fejl. Vi skal være kærlige, udvise næstekærlighed, vi skal i det hele taget være et godt og lysende eksempel på hvad en levende bevidsthed kan give af indre og ydre styrke.

Bruger man disse fundamentale livs regler - som frimureriet lærer os - så hæver man livskvaliteten ikke blot for sig selv, men også for sine medmennesker, for den frimureriske lære er først noget værd, når den omplantes til det virkelige liv, hvor frimureriet kan medvirke til at skabe balance og harmoni i hverdagen.

Cirkel-Ordenens Johannesloge er baseret på ordenens mere end hundredårige grundidé, som tager sit udgangspunkt i Den Forenede Storloge af Englands "Book of Constitutions" samt de gamle landemærker.