Hvorfor vælge Cirkel-Ordenen?

Hvorfor vælge Cirkel – Ordenen?

 

Cirkel-Ordenen er en broderorden med afsæt i tregrads frimureriet, og opfattes dermed også som hemmelig. Dette startede allerede ved frimureriets begyndelse, da det på den tid var nødvendigt at skjule visse frie tanker for ikke at risikere straffe. I dag er dette desværre stadigt nødvendigt i nogle lande, men i vort demokrati begrænser lukketheden sig kun til at omfatte de rituelle handlinger, symboler og instruktioner.

Møderne er et meget centralt punkt i frimureriet, da det er der man henter inspiration og indsigt. Det er her frimureren får mulighed for at lære at bruge sit værktøj til at styrke og forbedre sin karakter, og til at få et livssyn der gør ham bedre til at forstå og hjælpe sine medmennesker, og ikke mindst til at lære sig selv at kende. De værktøjer frimureriet anvender, er arbejdet med gradsinstruktioner, symboler og ceremonier. Denne metode er ikke ny, den har i alle tider været brugt til at anskue ideologier.

Siden tidernes morgen har mennesket spekuleret over de to store spørgsmål: "Hvorfra kommer jeg?" og "Hvortil styrer jeg mine skridt?". Disse spørgsmål kan ikke besvares hvis vi ikke også spørger: "Hvordan?".

I det rituelle arbejde inden for frimureriet arbejdes der ikke kun med værktøj af nyere dato, men også kendskab til oldtidens store filosoffer er en del af loge arbejdet. Vi får som enkeltindivider mulighed for at arbejde med os selv i samspil med andre og mulighed for at vælge den vej som er i overensstemmelse med vores sind og temperament, i et tempo den enkelte selv styrer.

Frimureriet stiller store krav til den enkelte broder om at tage ansvaret for sin egen udvikling, og det pålægger os at nære næstekærlighed. Går man ind i frimureriet, går man ind i en anden verden, en verden fyldt af ritualer og smukke ceremonier, men som også stiller krav til den enkelte om at deltage, studere og arbejde med ritualerne og ceremonierne og ikke mindst med instruktionerne, for derigennem at få en bedre selvforståelse.

 

Frimureri betegnes ofte som en livsholdning, og kun en mand, der søger et fast ståsted og en livsholdning, kan i virkeligheden være noget for andre mennesker.

Cirkel-Ordenen er en humanitær broderorden organiseret efter det engelske system i en Johannesloge med 3 grader.

Cirkel-Ordenen har sin egen logebygning, og her afholdes der møder hver onsdag aften - dog ikke i månederne juni, juli og august, hvor der er ferielukket.

Vi har 2 aftener årligt (i september og februar Næste gæsteaften), hvor interesserede kandidater kan blive inviteret til en informationsaften.

Vi anbefaler at man har opnået en vis modenhed og kan afse den fornødne tid, når man søger optagelse i Ordenen, og da Cirkel-Ordenen befinder sig i centrum af København, får man selvfølgelig mest ud af sit medlemskab, hvis man geografisk ikke bor for langt væk.

I løbet af logesæsonen har vi flere former for møder, som også inddrager din familie og venner:
Årligt er 3 kulturaftener åben for familie og venner. Forårsfest med din partner og ligeledes en sommerudflugt. Vore årlige julefester er populære indslag for børn og voksne.

En logeaften rummer både alvor og fest. En berigende kontrast til hverdagen. Selve det at deltage i broderskabet og at arbejde i en frimurerloge er for den moderne mand en stor og fornem hjælp til selverkendelse - til at lære kunsten at leve livet på rette vis og med et individuelt udviklende formål. Der er ikke mødepligt, men man får ubetinget mest ud af sit broderskab hvis man møder flittigt op til optagelser, instruktion og udvalgsarbejde, og ikke at forglemme til selskabelige sammenkomster.