Rodekassen

Sammenhold
Sammenhold mellem mennesker har altid fundet sted, først inden for slægt og venner, og senere kom der forskellige broderskaber til. Overleveringer siger at brodersammenslutninger dateres lang tid tilbage, så langt som Israelitternes eksil fra Babylon i året 587 før Kristi fødsel . Mange af disse sluttede sig sammen til gensidig støtte og forsvar.
 
Israelernes samkvem med romerriget medførte, at tanken bredte sig op gennem Europa sammen med Romernes fremmarch.
 
I det 14. århundrede, hvor handel håndværk og industri voksede kraftigt, dannede de uuddannede deres egne laug for at forbedre deres situation i forhold til de velståendes Gilder.
 
De fungerede under betegnelsen ” Friendly Societies” at oversætte som : Gensidig støtteorganisation.
De led under forfølgelse og måtte overleve som social støttefunktion. Hertil dannedes såkaldte ”Loger” , som bredte sig over hele landet.
 
Medlemsskab af disse hemmelige loger var kriminelt, og man måtte gardere sige med hemmelige tegn og pasord. Autoriteterne i England havde nemlig ”Den franske Revolution” 1789 i tydelig erindring.
 
Eksempelvis blev i 1834 i landsbyen Tollpuddle i Dorset, afsløret en hemmelig gruppe af forarmede landarbejdere anført af den lokale præst, og  alle blev senere deporteret til Australien.
 
Der blev naturligvis ikke nedfældet meget skriftligt af sikkerhedsmæssige grunde. Men lidt materiale finde dog, som f.eks. disse regler der stammer fra en Odd Fellow Loge og er fra 1730 gældende for "Den loyale Aristarkusloge i London" er dog blevet bevaret.
Møderne fandt sted på værtshuse med de mest fantasifulde navne og med kroværten som formand. Det har måske gået lidt livligt til i disse forsamlinger.
For eks. Twopenny klubben, hvor det bl. a. i reglerne hedder:

  • Hvert medlem skal ved sin indtræden erlægge to pence.
  • Hvert medlem skal fylde sin pibe af egen tobakspung.
  • Hvis et medlem bander eller forbandede, skal naboen sparke ham over skinnebenet.
  • Fortælling af usandheder koster 1 penny for hver tredje løgn.
  • Hvis noget medlem kalder et andet for hanrej, skal han udelukkes fra klubben.

Disse sammenslutninger kan med lidt god vilje opfattes som grundlag for senere opståede loger, fagforeninger og sygekasser.
Taler vi om hvorledes Frimurere, Odd Fellow og mange andre brodersamfund, er organiseret, mener mange at den ældgamle Druideorden, altså den der lå forud for genstiftelsen i 1781, har stået model til alt ordensarbejde i de pågældende organisationer.
Br. 1103