Sådan startede det

Heinrich Saabye, en af grundlæggerne af Cirkel-Ordenen.

Cirkel - Ordenen er en hemmelig humanitær broderorden.

6 fremsynede mænd havde gennem længere tid drøftet mulighederne for at danne et selskab der skulle bære navnet, Cirkel-Ordenen, for tiden omkring sidste halvdel af attenhundredtallet, var en brydningstid i det danske samfund.

Der herskede udtalt social nød, hjælp fra det offentlige var et så godt som ukendt begreb, og ydedes kun som fattighjælp, og kun i yderste nødstilfælde.

Det sociale sigte har derfor, forståeligt nok, været fremherskende blandt disse mænd, ikke alene indadtil overfor medlemmerne, men også udadtil blandt syge og fattige, ønskede man at hjælpe hvad man evnede.

Den 29. december 1883, en typisk december dag med småregn og et par graders varme, mødtes så disse 6 fremsynede mænd, i den enes hjem i Adelgade 17.

På mødet besluttede man så at stifte Selskabet Cirkelordenen i Skandinavien, en midlertidig bestyrelse blev valgt og konstitueret, dette blev annonceret 1. jan. 1884 i National Tidende, og hermed var Cirkel-Ordenen en realitet.

Gennem tiderne, først i forskellige lejede lokaliteter, senere i egne logebygninger først på Østerbrogade og nu på Falkoner Allé 96, hvor ordenen har haft sit virke i over 90 år, har det gode broderskab været nøgleordet. Herunder ses det originale stiftelsesdokument.

Cirkel-Ordenens stiftelsesdokument