Stormesteren

Præsentation af Ordenens 14.  Stormester

En logeaften rummer både alvor og fest. En berigende kontrast til hverdagen. Selve det at deltage i broderskabet og at arbejde i en  broderorden der i vor Johannesloge arbejder efter de frimureriske tanker og idéer er for den moderne mand en stor og fornem hjælp til selverkendelse  - til at lære kunsten at leve livet på rette vis og med et individuelt udviklende formål.

Der er ikke mødepligt, men vore ca. 75 brødre møder flittigt op, hvad enten vi har optagelser, udvalgsarbejde, eller selskabelige sammenkomster.
 
Giv dit liv den rigtige kurs - bliv broder hos os!
Søren Traagaard