Cirkel-Ordenen 138 år

Den 29. december 2021 kan Cirkel-Ordenen fejre, at Ordenen har eksisteret i 138 år.

I København den 29. december 1883, en typisk december dag med småregn og 1,5 – 2,5 graders varme, ifølge målinger fra Landbohøjskolen,  mødtes 6 herrer i Guldvarefabrikant Martin Lassens hjem, i Adelgade 17.
Her stiftede de herrer Cirkel-Ordenen, hvilket blev annonceret i Danmarks Stiftstidende i 1884.

De 6 herrer som var med til at stifte Cirkel-Ordenen var:
Guldvarefabrikant M. Lassen
Fabrikant N.P. Jakobsen
Bogtrykker A. Drachmann
Professor Heinrich Saabye
Assistent K. Stilling
Handskemager H. Fleinert