Alle arrangementer i C.O. er lukket ned i november og december

En udvidelse af de gældende restriktioner vedrørende begrænsning af forsamlinger på maksimum 10 personer gælder foreløbig til den 13. december 2020.

Dette betyder at logen er lukket ned for resten af 2020.
Vi håber at vi kan afholde C.O.’s Stiftelsesfest onsdag den 6. januar 2021.
Nærmere oplysninger omkring arrangementer i 2021 vil blive udsendt, når vi kender regeringens kommende restriktioner og forbud.