Velkommen til Cirkel-Ordenen

Cirkel – Ordenen er fri og uafhængig af andre ordenssamfund i betydningen af vi er totalt selvstyrende, ledet af en storloge hvis øverste embedsmand er ordenens Stormester, som vælges på helt demokratisk vis for et år af gangen.

Vi anerkender de frimureriske tanker og idegrundlag som beskrevet i “Book of Constitutions”, Godkendt af Den Forenede Storloge af England, den 4. september 1929.

Med ordenens instruktioner som grundlag, søger vi at påvirke brødrene til indbyrdes samarbejde, at opbygge deres åndelige virke og vise sandt broderskab.

En logeaften i Cirkel-Ordenen rummer både alvor og fest. En berigende kontrast til hverdagen, selv det at deltage i broderskabet og at arbejde i en frimurerloge er for den moderne mand en stor og fornem hjælp til selverkendelse – til at lære kunsten at leve livet på rette vis og med et individuelt udviklende formål. Der er ikke mødepligt, men man får ubetinget mest ud af sit broderskab hvis man møder flittigt op til optagelser, instruktion og udvalgsarbejde, og ikke at forglemme til selskabelige sammenkomster.

Frimureriets historie strækker sig langt tilbage i tiden, skønt gammelt – ikke forstenet – og som vi siger, logen er hvad brødrene til en hver tid gør den til. Cirkel-Ordenens historie går tilbage til 1883, formålet var det samme som i dag, men midlerne var andre.

En anden af ordenens opgaver er at våge over syge og ældre brødre samt brødres efterladte enker og børn, samt på alle områder, at virke i humanitetens tjeneste.

Cirkel – Ordenens humanitære arbejde omfatter donationer til en række organisationer som SOS Børnebyerne samt støtte til humanitært arbejde i nærområdet.