Præsentation af Ordenens 14. Stormester

En logeaften rummer både alvor og fest. En berigende kontrast til hverdagen. Selve det at deltage i broderskabet og at arbejde i en  broderorden der i vor Johannesloge arbejder efter de frimureriske tanker og idéer er for den moderne mand en stor og fornem hjælp til selverkendelse  – til at lære kunsten at leve livet på rette vis og med et individuelt udviklende formål.

Tid til fordybelse, nye venskaber og meningsfyldt fritid.

Et pusterum fra hverdagens travle og pulserende liv er nødvendigt for os alle, så vi kan lade op og få fornyet energi til glæde for os selv, vores familier og for vores omgivelser.

Flere søger et meningsfyldt pusterum, hvor man kan arbejde ud fra et eksistentielt værdigrundlag, som lægger grundstenen for éns livsholdning og personlig udvikling.

Cirkel-Ordenens fundament er bygget på de tre stærke grundpiller: Broderskab – Troskab og Sandhed

Vores broderskab bygger på det fællesskab, som er udviklet i os selv, fællesskabet som hæver sig over vores egoistiske egenkærlighed. Uden gensidig tillid, ærlighed og oprigtighed ville alle vores bestræbelser være spildte og vores fundament vil derfor falde sammen.

I vores Johannesloges tre grader arbejder vi med frimureriets smukke fremstilling af de etiske og moralske lærdomme, og det er vores pligt som frimurere at prøve at efterleve denne lære.

Selskabelighed

Det sociale aspekt i Cirkel-Ordenen vægtes højt. De onsdage, hvor vi ikke er samlet til loge arbejde, har vi arrangementer af mere selskabelig og kulturel karakter.

Igen er fællesskabet i fokus og disse aftener arrangeres af Cirkel-Ordenens brødre i forskellige udvalg. Flere af disse arrangementer er åbne for familie, venner og bekendte.

Der skabes mange gode relationer og venskaber mellem brødre og deres familier gennem disse arrangementer, og dette er med til at styrke det broderskab og sammenhold, som Cirkel-Ordenen bygger på.

Det er vigtigt at en broder har sine nærmestes opbakning og kan afse den fornødne tid til at udøve sit logearbejde. Cirkel-Ordenen sætter familiens opbakning meget højt. Derfor er det vigtigt at éns familie også oplever dette fællesskab, som er så vigtigt for hele Ordenen.

Søger du en meningsfyldt dagligdag, hvor du kan være med til at gøre en forskel? Så står vores døre åbne og du skal være hjertelig velkommen til at deltage i en af vores informationsaftener.

Giv dit liv den rigtige kurs – bliv logebroder hos os!

Søren Traagaard