Cirkel-Ordenen

Sådan startede det.

Cirkel – Ordenen er en hemmelig humanitær broderorden. På et stiftende mødet d. 29. dec. 1883 besluttede man at stifte “Cirkelordenen i Skandinavien” som et “hemmeligt selskab”, en midlertidig bestyrelse blev valgt og konstitueret, dette blev annonceret d. 1. jan. 1884 i National Tidende, og hermed var Cirkel-Ordenen en realitet. Læs mere her

Hvorfor vælge Cirkel-Ordenen?

Fordi Cirkel-Ordenen først og fremmest ved at lægge vægt på en naturlig moral forsøger at inspirere brødrene til at praktisere Ordenens grundprincipper i det daglige praktiske liv, ved at bringe fornuft og samvittighed sammen. Blandingen fører til et bedre liv for én selv og ens medmennesker. Læs mere her

Ordenens 14. Stormester.

I Cirkel-Ordenen har vi ikke mødepligt, men pligt til at møde så ofte vi kan. Vore ca. 80 brødre møder flittigt op, hvad enten vi har optagelser, udvalgsarbejde eller selskabelige sammenkomster. Læs mere her

Giv dit liv den rigtige kurs – bliv logebroder hos os!

Fra mysteriesamfund til moderne frimureri.

Det moderne frimureri, også kaldet det spekulative frimureri, blev meget præcist beskrevet så tidligt som  i  1723 hvor et medlem af Den Engelske Storloge, præsten James Anderson, skrev meget smukt om hvad en frimurer skulle være:

En frimurer er gennem sit tilhørsforhold forpligtet til, at adlyde den moralske lov; og forstår han kunsten til fulde, vil han hverken være en dum ateist, eller en irreligiøs fritænker. Men skønt det i gammel tid var pålagt enhver frimurer, at antage sit eget lands religion, hvordan den nu end måtte være, så regnes det nu for mere tjenligt, at bekende sig til den religion, som alle mennesker er enige om, og overlade individuelle opfattelser til den enkelte. Det vil sige: de skal være gode og sandfærdige mennesker af ære og hæderlighed, uanset hvilken tro eller overbevisning, de ellers måtte have. Således bliver da frimureriet et samlingspunkt, og et middel til sandt venskab mellem mænd som ellers måtte forblive adskilte”. Læs mere her

Det humanitære frimureri.

Som broder i Cirkel-Ordenen lærer du, at uden kærlighed, omsorg og barmhjertighed, spontanitet og impulsivitet, ydmyghed og hengivenhed, kommer vi ingen vegne i den kongelige kunst, en kunst som foreskriver os, at være klar i tanke, ord og handling. Vi skal være stolte, åbne og ærlige, ikke mindst om egne fejl. Vi skal være kærlige, udvise næstekærlighed. Vi skal i det hele taget være et godt og lysende eksempel på, hvad en levende bevidsthed kan give af indre og ydre styrke. Læs mere her